کیوبیک نامنظم

گرانیت سفید

کیوبیک گرانیت سفید نا منظم

با تلورانس ابعاد 9*9*9 تا 11*11*11 در این مجموعه به صورت انبوه تولید می گردد.