محصولات کیوبیک منظم

گرانیت سفید

کیوبیک گرانیت سفید منظم نطنز

در این مجموعه در 2 سایز 10*10*10 و5*10*10 به صورت انبوه تولید می گردد.