کیوبیک منظم 6 وجه برش

گرانیت سفید

کیوبیک گرانیت سفید نطنز 6 وجه برش منظم

در این مجموعه در 3 سایز 10*10*10  و 10*10*20 و 10*20*20 به صورت انبوه تولید می گردد