سنگ فرش سیام

از حدود ده هزار سال پیش تا کنون سنگ مهمترین عنصر ساخت و ساز در تمدن های  بشری بوده است معماران با ایجاد گونا گونی در ابعادسنگ ها تنوع چشمگیری دردنیای معماری بر قرار و فرهنگ خودرا ماندگار ساخته اند .

در هياهوي جوامع رو به پيشرفت امروزي كه عمدتا نيز به سوي معماريهاي نوين و تجمل گرا سوق داده ميشود و به خصوص در معماري هاي درون شهري و فضاهاي عمومي احساس خلاء و فراموشي معماري سنتي ايران زمين  بسيار به چشم مي خورد و ديگر اثري از آثاري همچون تخت جمشيدها –  چهل ستون ها و ميدان نقش جهان  و…… صدها آثار تاريخي برگرفته و ساخته شده از سنگهاي طبيعي و دست ساخته  وجود ندارد.

لذا در راه سازندگی و پاسداری از معماري باستان و آثار تاريخي  و زیبا سازی شهرهایی در خور ایرانیان گروه  توليدي سنگفرش سيام از سال 1387 با گامی بلند، اراده ای آهنین، دستانی پر توان و بهره گیری از ماشین های پیشرفته ساخت صنعت گران هنرمند اصفهانی اقدام به تولید سنگفرش کیوبیک (کاتر) را نموده است.

می کوشیم تا اين یادگار ماندگار و هنر دیر پای فراموش شده را دوباره زنده کنیم و برای رسیدن به هدف ارزشمندمان دست همکاری شما پاسداران زیبایی ایرانشهرهارا به گرمی می فشاریم .